Onderzoek en advies

Via het onderzoek aan schepen, over hun geschiedenis, veranderingen in de loop van de tijd en het huidige gebruik verzamel ik informatie. De resultaten daarvan publiceer ik vanaf 1995 vooral in de serie 'Tussen kop en kont' in Woonboot magazine.

In het IJ-oevergebied in Amsterdam was ik van 92 tot 94 coördinator van het scheepstype onderzoek van woonschepen.

Advies gaat over de toepassing van regels op individuele schepen. Voor de gemeente Amsterdam heb ik vanaf 1996 tot 2002 via de Commissie Historische Schepen die adviesfunctie vervult.
Al snel werden mijn diensten ook door particulieren en onder andere musea gewenst.