Advies

Er is in Nederland geen sluitend systeem om (woon)schepen op hun cultuurhistorische waarde te beoordelen. Er is geen 'monumentenwet' op vaartuigen van toepassing. Verschillende gemeenten hebben eigen verordeningen waarbij eisen gesteld worden aan de bouw, verbouw of introductie van vervangende schepen. De Rijksoverheid pleit voor toepassing van het "Waardestellend kader mobiel erfgoed".

Soms is er verschil van inzicht of de schepen aan de plaatselijke verordeningen voldoen. Zowel gemeenten als particulieren willen in twijfelgevallen een deskundige rapport. Vaak gaan die rapporten een rol spelen in juridische procedures.

Vanaf 1996 heb ik ervaring in het schrijven van dergelijke rapporten voor zowel de overheid als voor particulieren.

Neem voor de mogelijkheden contact op via het e-mail-formulier