Voorwaarden

  • Op alle rechtsbetrekkingen van Frank Bos zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 84/2011.
  • Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
  • Tekst van de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie.